Sigorta Sözlüğü

Sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm sigorta terimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Poliçe

Poliçe kavramı en kısa haliyle “sigorta senedi” şeklinde tanımlanabilir. Sigorta şirketleri ile müşterileri arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenleyen yazılı sözleşme olarak ifade edilen poliçe, sigortanın kapsamını net olarak ortaya koyabilmek açısından büyük önem arz eder. Karşılıklı güven ilişkisine dayalı olarak sunulan hizmet şartlarının sigorta şirketleri tarafından detaylı olarak belirtildiği bir yazılı belge olan poliçe, sigorta poliçesi olarak da adlandırılır. Sigorta poliçesi güvence altına alınan riskli olabilecek durumlara ve rizikolara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı sigorta poliçeleri devlet tarafından zorunlu tutulurken bazı sigorta poliçeleri ise isteğe bağlı olarak yaptırılabilir. Dolayısıyla farklı poliçe çeşitleri bulunur.

Poliçe Nedir, Türleri Nelerdir?

Pek çok farklı poliçe çeşidi bulunur. En sık karşılaşılan poliçe türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kasko Sigortası Poliçesi: İsteğe bağlı sigorta poliçelerinden biri olan kaskonun açılımı, kara taşıtları sigortasıdır. Kasko için hazırlanan kasko poliçesi, trafik sigortasından farklı olarak poliçe sahibinin kendi aracının hasarını kısmen ya da tamamen karşılar.
 • Trafik Sigortası Poliçesi: Devlet tarafından zorunlu tutulan sigorta poliçelerinden trafik sigortası poliçesi, aracınızın bir kazaya karışması halinde karşı tarafa vereceğiniz maddi hasarı-poliçenizin limitlerine ve kusur oranlarına göre- üstlenir.
 • Sağlık Sigortası Poliçesi: Yine isteğe bağlı olan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında teşhis ve tedavi hizmeti almanızı sağlayan sigorta poliçesi çeşididir.
 • Konut Sigortası Poliçesi: İsteğe bağlı sigorta poliçeleri arasında yer alan konut sigortası poliçesi; hanenizi ve hanenin içinde bulunan eşyaları; deprem, yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumlara karşı garanti altına alan sigorta türü için hazırlanan poliçedir.
 • DASK Poliçesi: Devlet tarafından zorunlu tutulan deprem sigortası DASK; deprem ve deprem neticesinde meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, -poliçenin limitleri dahilinde- karşılar.

 

Poliçe Tarafları Kimlerdir?

 • Sigorta şirketi
 • Sigorta ettiren
 • Sigortalı
 • Lehtar
Pert

Pert kelimesinin sözlük anlamı değersizleşen, hasar gören olarak belirlenmiştir. Karşımıza çoğunlukla pert araç olarak çıkmaktadır. Pert araba, ağır hasar kaydı almış bir arabayı ifade eder. Burada ağır hasardan kasıt, herhangi bir kaza sonucu aracın yüzde 70 ve üzeri oranda hasar alması, dolayısıyla da "perte çıkması"dır.

Pert Ne Demek?

Halk arasında sıklıkla kullanılan bir kavram olan pert, Fransızca kökenli bir kelime olup temelde değersizleşme ve zarar görme anlamlarını taşır. Motorlu araçlar için kullanıldığında bir aracın pert olması, bir trafik kazası ya da benzeri bir olumsuz durum sonrası kullanılamaz hale gelmesini ifade eder. Pert kayıtlı araçlar, geçirdikleri hasardan ötürü genellikle ikinci el piyasasında piyasa değerlerinin çok daha altına satılmak durumunda kalırlar. Yüzde 70 ve üzeri oranda değerini kaybeden araçların bunu kanıtlamak üzere aldıkları belgeye ise pert kaydı denir. Sigortacılık sektörü söz konusu olduğunda bu tarz araçlardan söz edilirken pert ifadesi yerine "ağır hasar kayıtlı" ya da "ağır hasarlı" araçlar dendiğinin de altını çizmek gerekir.

Araç Pert Değeri Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç pert değeri hesaplama yapılmadan önce aracın hasar durumunun eksper tarafından belgelenmiş olması gerekir. Sigorta şirketi tarafından atanan eksper, aracın onarım ve tamirat masraflarının detaylı listesini raporlar ve bu rapor üzerinden yapılan incelemeler sonucu onarım, tadilat ve parça masrafları, aracın kaza tarihindeki rayiç bedeline denk geliyorsa ya da rayiç bedelini geçiyorsa, araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Eğer aracın perte çıkması konusunda sigortalı ve sigorta şirketi karşılıklı olarak anlaşırsa, azami teminat limiti çerçevesinde aracın kaza tarihinde sigorta rayiç bedeli belirlenir. Ardından pert bedeli sigorta rayiç bedelinden düşülerek sigortalıya ödeme yapılır.

Prim

Sigorta primi, bir sigorta poliçesine sahip olmak için kişinin sigorta şirketine ödediği ücrettir. Bu ücret, sigorta şirketinin sigortalıya sağladığı güvence ve hizmetler karşılığında talep ettiği bedel olarak da açıklanabilir. Sigorta primi, poliçenin geçerli olacağı dönemi kapsayacak şekilde peşin veya taksitle ödenir. Peki, sigorta primi ne kadardır? Bu sorunun cevabını verebilmek için poliçenin kapsamı, sigortalanan varlığın değeri, risk faktörleri ve sigortalının geçmişteki sigorta deneyimi gibi pek çok farklı değişkenin kesin olarak bilinmesi gerekir. Daha yüksek riskli varlıklar veya faaliyetler için sigorta priminin yüksek olması, sigorta şirketlerinin daha fazla riski üstlenmesinden kaynaklanır. Sigorta şirketleri, poliçe sahibinin ihtiyaçlarını ve risk profilini dikkate alarak uygun bir sigorta primi belirler.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primi hesaplama süreci; sigortalının risk profiline, sigorta şirketinin poliçe kapsamına, sigorta süresine ve özellikle sigorta branşına göre çeşitlilik göstermektedir. Genel bir tablo çizmek gerekirse sigorta primleri hesaplanırken aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Sigortalı Profili: Sigortalının yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, mesleği gibi faktörleri, sigorta primini etkileyen önemli unsurlardır. Riskleri daha yüksek olan bireyler genellikle daha yüksek prim öder.
 • Kapsam: Poliçenin kapsamı, teminatlar ve limitler de primi belirleyen faktörler arasında yer alır. Poliçenin kapsamı genişledikçe içindeki hizmetlere karşılık ödenmesi gereken prim miktarı da artacaktır.
 • Tür: Sigorta türüne göre prim hesaplamaları da değişir. Örneğin bir araç sigortası ile bir sağlık sigortası prim hesaplama yöntemleri birbirinden farklı olacaktır.
 • Süre: Poliçenin süresi de önemli bir faktördür. Daha uzun vadeli poliçeler genellikle aylık prim ödemeleri açısından daha avantajlı olabilir.
 • Hasarsızlık: Özellikle araç sigortalarında sıkça kullanılan hasarsızlık indirimi, sigortalının belirli bir süre zarfında hasarsız olması durumunda uygulanan bir indirimdir.
Teklif Al