Hepiyi Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırın, deprem ve deprem kaynaklı hasarlara karşı evinizi güvence altına alın!

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Kısaca DASK adıyla bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının konut binasında doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizdeki limitler dahilinde tazmin edebilmeniz amacıyla düzenlenen bir sigortadır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangının, infilakın, tsunaminin, yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere) DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır

Öne Çıkan Teminatlar

Yangın
Yangın
Deprem
Deprem
İnfilak
İnfilak
Tsunami
Tsunami
Toprak Kayması
Toprak Kayması

Sıkça Sorulan Sorular

DASK zorunlu mudur?

Türkiye'de deprem riskinin yüksek olması nedeniyle, deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanabilmesi ve depremzedelere yardım edilebilmesi amacıyla bu sigorta türü 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında zorunlu hale getirilmiştir. Bu yasa gereği, DASK olmadan ev satışı, ev kredisi kullanma, elektrik-su-doğalgaz hizmetlerini açtırma gibi birçok işlemi tamamlamak mümkün değildir. Türkiye genelinde bulunan binaların tamamı, deprem sigortası kapsamına alınmak zorundadır.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için Deprem Sigortasının yaptırılması zorunludur. Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

DASK nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak web sitemiz üstünden veya acentelerimizden DASK poliçenizi yaptırabilirsiniz. DASK yaptırmak için gerekli belgeler şunlardır:

• Sigortalının adı, adresi, cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası (tüzel kişiler için)

• Sigortalanacak binanın açık adresi (UAVT Kodu), tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu.

• Meskenin metrekare cinsinden brüt yüz ölçümü ve kullanım şekli.

DASK yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırırken UAVT kodunuzu veya adresinizi doğru bir şekilde belirtip, bina yapı tarzı ve daire metrekare ölçüsü gibi bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğinizden emin olmanız önemlidir. Bu bilgiler yanlış beyan edilirse yaşanacak hasar durumlarında mağduriyet yaşanabilmektedir.

DASK Adres Kodu (UAVT) Nedir ?

UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kısa adıdır. Adres kodu, Türkiye sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır ve her konutun kendine has bir adres kodu vardır.

DASK ile Konut Sigortası arasındaki farklar nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızda deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu riskler için güvencesi devlet tarafından sağlanan ve yapılması zorunlu olan bir sigorta türü iken konut sigortası isteğe bağlı ve deprem ile beraber pek çok teminatı içerebilen bir sigorta türüdür. Konut sigortasında eşya ve mallara da teminat verilebildiği için poliçeyi sadece tapu sahibi değil kiracı da yaptırabilir. Konut sigortasına deprem riski dahil edildiğinde olası bir deprem sonucunda DASK poliçesi limitlerini aşan zararlar güvence altına alınabilir. Konut Sigortası teklifinizi buradan alabilirsiniz.

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamında değildir?

Resmî Gazete’de 27933 sayılı olarak yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının A.2 maddesine göre aşağıdaki yapılar ZDS kapsamı dışındadır.

• Kamu kuruluşları binası olarak kullanılan binalar

• Köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılan binalar

• Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar

• Projesi mevcut olmayan ve mühendislik hizmetine tabî olmamış binalar

• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen ve ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar

• Kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Zorunlu Deprem Sigortası'nı her yıl yenilemek gerekir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın vadesi bir yıldır. Bu sigorta poliçesi, konut sahipleri tarafından yıllık olarak yenilenmelidir. Poliçenizi, süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde veya poliçe vade bitiminden sonra en geç 30 gün içerisinde yenileyebilirsiniz. Poliçe her yıl yenilenmezse, sigortanın geçerliliği sona erebilir ve olası bir deprem felaketinde hasar karşılanamaz. Yani zorunlu deprem sigortası poliçesi her sene yenilenmelidir.

Kiracı kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracılar, ev sahibi namına "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir. Tüm durumlarda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak geçen kişiye ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortası için hangi durumlar teminat dışında değerlendirilir?

DASK poliçesi yapılmadan önce meydana gelmiş hasarlar teminat altına alınamamaktır. Yine aynı şekilde ZDK Genel Şartlarının A.3 maddesine göre aşağıdaki durumlar da teminat dışında kalmaktadır.

• Enkaz kaldırma masrafları

• Kar kaybı

• İş durması

• Kira mahrumiyeti

• Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

• Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

• Tüm bedeni zararlar ve vefat

• Manevi tazminat talepleri

• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

• Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Hepiyi Zorunlu Deprem Sigortası için yeni bir sigortacılık deneyimi!

Teklif Al