Sigorta Sözlüğü

Sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm sigorta terimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Risk Nedir?

Sigortacılıkta risk nedir ifade etmek gerekirse; istem dışı ve aniden gerçekleşebilecek olası tehlikeler risk demektir. Çeşitli risk sonuçlarının zarara yol açması ve bunların sigorta şirketlerince üstlenilmesi ise "sigorta" kavramının kendisidir. Sigortayı doğuran ana etmenlerden biri belirsizliktir ve bu da riski ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu riskin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi, sözleşmede belirtilen teminat ve kapsam dahilinde hasarı karşılayabilmektedir. 

Sigortada Risk Analizi Ne Demek?

Sigortacılık sektöründe risk analizi; sigorta dahilindeki varlıkların risklerinin tespit edilmesi, risk yönetiminin yapılması, tehlikelere karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi gibi süreçler demektir. Risk analizinin bu süreçleri, poliçedeki teminatlar açısından ilerler. Risk analizinin gerçekleştirilmesi için, genellikle alanında uzman ve objektif risk mühendislerine ihtiyaç vardır. Risk analizinin içerisinde muhtemel en yüksek hasar, maksimum tutar, tahmini maksimum hasar gibi hesaplamalar da yapılabilmektedir.

Sigortacılıkta Risk Türleri Nelerdir?

Sigortacılıkta risk türleri çeşitli perspektiflere göre birbirinden ayrılabilmektedir. Yaygın sınıflandırmalardan biri temel risk ve özel risktir. Sigortada temel riskler nelerdir belirtmek gerekirse; bu risk türünde kişiler kayıplara kendi eylemleri ile neden olmazlar. Bunlar daha çok toplumsal boyutlu sosyo - ekonomik vs. durumlardan doğar. Buna karşın özel riskler daha çok şahıslar ile ilgilidir ve kitleler yerine, belirli kişileri etkiler.

Sigortacılıkta Kullanılan Risk Yönetimi Teknikleri

  • Riskten Kaçınma: Söz konusu riski ortadan kaldırmak için kullanılan yaygın tekniklerden biridir. Ürünün değiştirilmesi gibi çözümler sağlanır.
  • Riski Azaltma: Riskin ortaya çıkarabileceği olumsuz durumların kötü etkisi azaltılmaya çalışılır ve bu doğrultuda çeşitli önlemler alınır.
  • Risk Paylaşımı: Sigorta şirketi, olası riskleri reasüröre devreder. Reasürör, ilgili sigorta şirketinin devretmek istediği riskleri kabul eden bir başka şirkettir.
Teklif Al