Sigorta Sözlüğü

Sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm sigorta terimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Lehtar

Lehtar  kısaca, herhangi bir evrak üzerinde adı yazan ve alacak hakkı bulunan kişidir. Sigorta şirketleri açısından lehtar, sigortadan yararlanan sigortalıyı ifade etmektedir. Sigorta yaptıran kişi doğrudan lehtar olabileceği gibi bir başkası tarafından sigorta yaptırılan kişiler de dolaylı yoldan lehtar sıfatını kazanabilmektedir. Lehtar aynı zamanda "sigortalı" olarak da tanımlanabilmektedir. Hayat sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik sigortalarında, sigorta ettiren kişiden lehtarı veya lehtarları belirlemesi istenir. Lehtarın belirlenmediği durumlarda, kanunen yasal varis olarak kabul edilen kişiler lehtar statüsünde değerlendirilir. Sigorta poliçelerinde yer alan lehtar veya lehtarlar gerçek ya da tüzel kişi olabilmektedir.

Lehtar bir üçüncü kişi de olabilir. Sigorta yaptıran kişiler lehtar olabildikleri gibi poliçeye uygun olarak başka lehtar da belirlenebilmektedir. Lehtar için belirlenen genel özellikler şu şekildedir:

  • Lehtarın gerçek ya da tüzel kişi olması hususunda herhangi bir kural yoktur, her ikisi de lehtar olabilmektedir.
  • Sigorta poliçesi kapsamında hukuki olarak sınırlamalar olmadığı durumda birden fazla lehtar poliçeye dahil edilebilmektedir.
  • Sigorta poliçesinde birden fazla lehtarın olması durumunda lehtarların paylarının ne kadar olduğu poliçede belirtilmelidir. Eğer paylar hakkında bilgi verilmemişse payları eşit olarak kabul edilmektedir.
  • Poliçe düzenlenirken lehtar bildirimi zorunlu değildir.
  • Poliçede lehtar olarak belirlenen kişiler çıkartılabildiği gibi yeni lehtarlar da eklenebilmektedir.
  • Lehtarın belirtilmediği poliçelerde riziko gerçekleşmesi durumunda kanuni olarak tüm menfaat ve varisler lehtar kabul edilmektedir.
Teklif Al