Sigorta Sözlüğü

Sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm sigorta terimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Konşimento

En kısa tanımıyla bir nakliye belgesi olan konşimento, Türk Ticaret Kanunu’nun 1228 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Malın yüklendiği noktadan varış noktasına kadar taşınması için bir sözleşme niteliği taşıyan konşimento, malın mülkiyetini temsil eder. Malı yükleten tarafa verilen bu evrak, malın teslim alındığını ve anlaşıldığı şekilde taşınıp gönderilene teslim edileceğini ifade eder. Gönderici ve taşıyıcı arasında yapılan ve gönderiyi doğru bir şekilde işlemek için gerekli tüm ayrıntıları sağlayan, yasal olarak bağlayıcı bir belge olan konşimento, taşımacılık türleri içerisinde en önemli evraklardan biri olarak kabul edilir.

Konşimento Türleri Nelerdir?

Farklı ulaşım yollarıyla gerçekleşen ticari teslimlerde farklı konşimento türleri kullanılır. Bunlar:

  • Deniz Yolu Taşıma Senedi
  • Diğer Taşıma Belgeleri
  • (Havayolu Taşıma Senedi, Demiryolu Hamule Senedi, Karayolu Taşıma Senedi gibi)
  • Özellikli Konşimentolar
  • (Kısa Konşimento, Düzgün Hat Konşimentosu, Konteyner Konşimentosu gibi)

 

Konşimento Numarası Nedir?

Konşimento numarası; malı taşıyan tarafın seyir, varış, alacaklı talebi gibi bilgilerin elde edilmesi amacıyla düzenlediği belirli bir rakamı ifade eder. Bu numara konşimento kapsamında yükün bulunduğu gönderiye, belgeye verilmiş özel bir numaradır. Konşimento numarası sayesinde konşimento takip sorgulaması yapabilmek de mümkün olur. Gönderiye özgü bir rakam olan konşimento numarası belgenin sağ üst köşesinde yer alır.

Konşimento Talimatı Nedir?

Konşimento talimatı, malı yükleyen tarafından taşıyacak olan firmaya iletilen ve konşimentonun hazırlanmasına ilişkin talimatlar içeren bir formdur. Bu form aracılığıyla taşıyıcı firma; mal, alıcı, taşıma bilgileri hakkında bilgi sahibi olur ve konşimentoyu, konşimento talimatında yer alan bilgilere dayanarak hazırlar.

Konşimento Nasıl Hazırlanır?

Kıymetli evrak hükmünde olan konşimento, taşıyıcı firma tarafından hazırlanır. -Varsa- malı yükleyen tarafın ilettiği konşimento talimatını inceleyen taşıyıcı firma, konşimento hazırlama formunu büyük bir dikkatle, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurur. Arzu edilirse internette yer alan konşimento örneği de kullanılabilir. Buradaki en önemli husus tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasıdır.

Kloz

Fransızca kökenli bir sözcük olan kloz , koşul anlamına gelir ve sigorta poliçelerinde özel şartları anlatmak için kullanılır. Sigorta poliçeleri de ikili tarafları bulunan bir sözleşme olduğu için bu belgeler içinde çeşitli şartlar ve kapsamlar yer almaktadır.

Kloz Nedir? 

Yukarıda da kısaca bahsedildiği üzere sigorta poliçelerinde "kloz" ibaresi, belirli bir koşulu veya şartı tanımlayan hükümleri ifade eder. Sigorta poliçeleri, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler ve poliçede yer alan klozlar, genellikle bu hak ve yükümlülükleri belirli durumlar veya koşullar altında nasıl etkileyeceğini açıklar. Daha çok ek teminatlarla ilişkilendirilen klozlar, taraflar isterse karşılıklı mutabık kalmak şartıyla değiştirilebilir ya da kaldırılabilir.

Kloz Çeşitleri

  • Deprem Klozu: Özellikle konut, araç ve sağlık sigortalarında sıkça karşılaşılan bir klozdur. Poliçenin deprem riskini içerip içermediğini belirler.
  • Hasarsızlık İndirimi Klozu: Hasarsızlık indirimi klozu, sigorta poliçesinde hangi durumlarda bu indirimden yararlanılabileceğini açıkça belirtir.
  • Mücbir Hal Klozu: Grev, terör saldırısı, halk hareketleri, darbe ya da farklı bir mücbir hal durumunda poliçenin durumunu anlatan klozdur. Bu gibi durumlarda sigortalının maddi hasarlarının hangi şartlarda karşılanıp karşılanmayacağı belirtilir.
  • Cam Klozu: Kasko poliçelerinde sıklıkla rastlanan bir diğer kloz ise cam klozudur. Aracın kırılan camının hangi şartlarda değiştirilmesi gerektiğini veya hangi durumlarda değiştirilemeyeceğini belirten bu ibare, araç sigortalarının kapsamını belirleyen önemli bir klozdur.
Teklif Al