Tahkim

Güncelleme Tarihi : 11/20/2023
Okuma Süresi: 4 dk

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın devlet mahkemeleri tarafınca değil; hakem adı verilen kimseler aracılığıyla nihai olarak çözülmesine tahkim adı verilir. Tarafların tahkim çözüm yoluna başvurabilmeleri için ya tahkim sözleşmesi yapmaları ya da düzenledikleri sözleşmede tahkim şartının bulunması gerekir. Ancak her dava tahkime başvurabilmek için uygun değildir. Örneğin; ticari bir uyuşmazlık için tahkim yoluna gidilebilirken bir boşanma davası için tahkime başvurulamaz. Tahkim yolunun tercih edilmesinin en büyük sebebi, devlet mahkemelerinin yoğun dava yükünün olması ve dolayısıyla da davaların çok geç sonuçlanmasıdır. Ticari davalarda zaman kaybı büyük maddi kayıp sonuçları doğurabildiğinden özellikle ticari davalarda tahkim yoluna başvurulur. Sonucunda, tarafların isteği üzerine hakem ya da hakem kurulu tarafından 6 ay içerisinde uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmektedir.

Teklif Al