Sedan

Güncelleme Tarihi : 12/11/2023
Okuma Süresi: 4 dk

Sigortacılıkta sedan belirli sigorta şirketlerini tanımlayan bir ifadedir. Sedan şirket, sigortalı kişilere karşı üstlendiği sigortanın belirli bir kısmını devreder ve bu işlemi reasürans yoluyla gerçekleştirir. Tüm bunlar ışığında sedan şirket nedir, reasürans nasıl bir yöntemdir gibi çeşitli soruların yanıtları içeriğin devamında bulunabilir.

Reasürans Nedir?

Sedan sigorta nedir ifade etmek için birden fazla terim ve kavramı da açmak gerekir. Önce reasürans nedir diye bakalım. Bu terim "tekrar sigorta" demektir. Sigorta şirketlerinin, kabul ettikleri tüm riskleri üstlenebilmesi olası değildir. Bu nedenle, prim karşılığı üstlendikleri riskleri (rizikoları) belli oranda bir başka sigorta şirketine devrederler. Bu devretme işlemine reasürans işlemi, devreden şirkete sedan şirket, işlemi üstlenen şirkete ise reasürans şirket (reasürör) adı verilir. Bunun nedeni bazen bir sigorta şirketinin, kendi bazı poliçeleri için bir sigorta tazminat talebi ödeme riskini azaltmak istemesidir.

Sedan Sigorta Nedir?

Sedan sigorta anlayışına göre; bazı sigorta şirketleri tazminat talebi ödeme riskini azaltmak isteyebilirler. Bu noktada söz konusu riski üstlenmeyi kabul eden başka bir sigorta şirketine ilgili poliçeler devredilebilir. Tüm bunlar nezdinde devreden şirkete "sedan şirket" denilmektedir. Sedan şirket, reasürans şirkete (reasüröre) devredilen riskler için ödeme yapar. Örnek vermek gerekirse; bir sedan şirket tarım sigortası poliçesinde belirli riskleri taşımak istemezse, bu riskleri reasürans işlemi bir başka sigorta şirketine devredebilir. Bu riski kabul eden ve poliçeyi üzerine alan şirket ise reasürans şirketi, yani reasürördür.

Sedan Şirketler İçin Reasürans Türleri

Sedan şirketler için çeşitli reasürans türleri vardır. İlgili devir işlemleri için sedan şirketler bu reasürans türlerinden biri ile yola devam ederler:

  • İhtiyari Reasürans: İhtiyari reasürans, en eski ve yaygın reasürans türlerinden biridir. Reasürör, sedan şirketten gelen ihtiyari reasürans teklifiniinceler ve uygun görürse kabul eder. Bu türde "azami iyi niyet" prensibi ön plandadır.
  • Otomatik Reasürans: "Trete Reinsurance" adı ile de bilinen otomatik reasürans, genelde bölüşmeli (orantılı) ve bölüşmesiz (orantısız) reasürans şeklinde ikiye ayrılır. Bölüşmeli (orantılı) reasürans iki tarafın da zorunlu kabulu ile ilerlediği için herhangi bir tarafın işi reddetme seçeneği yoktur. Bölüşmesiz (orantısız) reasürans ise genelde sigortalanmış risklerin uğrayabileceği hasarlar ile ilgilidir.
Teklif Al