Poliçe

Güncelleme Tarihi : 11/7/2023
Okuma Süresi: 4 dk

Poliçe kavramı en kısa haliyle “sigorta senedi” şeklinde tanımlanabilir. Sigorta şirketleri ile müşterileri arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenleyen yazılı sözleşme olarak ifade edilen poliçe, sigortanın kapsamını net olarak ortaya koyabilmek açısından büyük önem arz eder. Karşılıklı güven ilişkisine dayalı olarak sunulan hizmet şartlarının sigorta şirketleri tarafından detaylı olarak belirtildiği bir yazılı belge olan poliçe, sigorta poliçesi olarak da adlandırılır. Sigorta poliçesi güvence altına alınan riskli olabilecek durumlara ve rizikolara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı sigorta poliçeleri devlet tarafından zorunlu tutulurken bazı sigorta poliçeleri ise isteğe bağlı olarak yaptırılabilir. Dolayısıyla farklı poliçe çeşitleri bulunur.

Poliçe Nedir, Türleri Nelerdir?

Pek çok farklı poliçe çeşidi bulunur. En sık karşılaşılan poliçe türleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kasko Sigortası Poliçesi: İsteğe bağlı sigorta poliçelerinden biri olan kaskonun açılımı, kara taşıtları sigortasıdır. Kasko için hazırlanan kasko poliçesi, trafik sigortasından farklı olarak poliçe sahibinin kendi aracının hasarını kısmen ya da tamamen karşılar.
  • Trafik Sigortası Poliçesi: Devlet tarafından zorunlu tutulan sigorta poliçelerinden trafik sigortası poliçesi, aracınızın bir kazaya karışması halinde karşı tarafa vereceğiniz maddi hasarı-poliçenizin limitlerine ve kusur oranlarına göre- üstlenir.
  • Sağlık Sigortası Poliçesi: Yine isteğe bağlı olan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında teşhis ve tedavi hizmeti almanızı sağlayan sigorta poliçesi çeşididir.
  • Konut Sigortası Poliçesi: İsteğe bağlı sigorta poliçeleri arasında yer alan konut sigortası poliçesi; hanenizi ve hanenin içinde bulunan eşyaları; deprem, yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumlara karşı garanti altına alan sigorta türü için hazırlanan poliçedir.
  • DASK Poliçesi: Devlet tarafından zorunlu tutulan deprem sigortası DASK; deprem ve deprem neticesinde meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, -poliçenin limitleri dahilinde- karşılar.

 

Poliçe Tarafları Kimlerdir?

  • Sigorta şirketi
  • Sigorta ettiren
  • Sigortalı
  • Lehtar
Teklif Al