Pert

Güncelleme Tarihi : 11/15/2023
Okuma Süresi: 4 dk

Pert kelimesinin sözlük anlamı değersizleşen, hasar gören olarak belirlenmiştir. Karşımıza çoğunlukla pert araç olarak çıkmaktadır. Pert araba, ağır hasar kaydı almış bir arabayı ifade eder. Burada ağır hasardan kasıt, herhangi bir kaza sonucu aracın yüzde 70 ve üzeri oranda hasar alması, dolayısıyla da "perte çıkması"dır.

Pert Ne Demek?

Halk arasında sıklıkla kullanılan bir kavram olan pert, Fransızca kökenli bir kelime olup temelde değersizleşme ve zarar görme anlamlarını taşır. Motorlu araçlar için kullanıldığında bir aracın pert olması, bir trafik kazası ya da benzeri bir olumsuz durum sonrası kullanılamaz hale gelmesini ifade eder. Pert kayıtlı araçlar, geçirdikleri hasardan ötürü genellikle ikinci el piyasasında piyasa değerlerinin çok daha altına satılmak durumunda kalırlar. Yüzde 70 ve üzeri oranda değerini kaybeden araçların bunu kanıtlamak üzere aldıkları belgeye ise pert kaydı denir. Sigortacılık sektörü söz konusu olduğunda bu tarz araçlardan söz edilirken pert ifadesi yerine "ağır hasar kayıtlı" ya da "ağır hasarlı" araçlar dendiğinin de altını çizmek gerekir.

Araç Pert Değeri Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç pert değeri hesaplama yapılmadan önce aracın hasar durumunun eksper tarafından belgelenmiş olması gerekir. Sigorta şirketi tarafından atanan eksper, aracın onarım ve tamirat masraflarının detaylı listesini raporlar ve bu rapor üzerinden yapılan incelemeler sonucu onarım, tadilat ve parça masrafları, aracın kaza tarihindeki rayiç bedeline denk geliyorsa ya da rayiç bedelini geçiyorsa, araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Eğer aracın perte çıkması konusunda sigortalı ve sigorta şirketi karşılıklı olarak anlaşırsa, azami teminat limiti çerçevesinde aracın kaza tarihinde sigorta rayiç bedeli belirlenir. Ardından pert bedeli sigorta rayiç bedelinden düşülerek sigortalıya ödeme yapılır.

Teklif Al