Mutabakat

Güncelleme Tarihi : 1/2/2024
Okuma Süresi: 4 dk

TDK sözlüğü "mutabakat" sözcüğünü şöyle açıklar: Uzlaşma, uygunluk, uyum. Tarafların alacak - verecek konularında aynı fikirde olması, anlaşmaya varması ve bunu belgelendirmesi mutabakatın sağlandığını gösterir. Bankacılık sektöründe de sıklıkla kullanılan terim, sigorta sektöründe ise kendine has bir anlam taşır ve daha çok "mutabakatlı poliçe" ifadesi ile bilinir. Sigorta sektörü özelinde mutabakat, genelde sigorta şirketi ile sigortalı şahsın arasında vardığı anlaşmayı karşılar. İçeriğin devamında sigorta sektörü özelinde mutabakat ifadesinin detaylarını incelemek mümkün.

 

Sigortacılıkta Mutabakat Ne Demek?

 

Sigortada mutabakat ne demek diye bakıldığında; esasında sözcüğün tanımının sigorta sektörüne uyarlanmış halini görmek mümkündür. Buna göre; poliçenin imzalanması aşamasında sigorta şirketi ile sigortalı kişinin (tarafların) anlaşması, mutabakata varıldığını gösterir. Daha çok gayrimenkul, konut ve araç gibi varlıkların sigortalanması esnasında ortaya çıkar. Tarafların anlaşarak imzaladığı bu poliçe türüne ise "mutabakatlı poliçe" adı verilir. Bu bilgiler ışığında mutabakatlı poliçe nedir ifade etmek gerekirse; sigorta altına alınan varlığın tam ziyaya uğraması halinde de teminat altına alınmasını sağlayan poliçedir. Mutabakat olmadan imzalanan sigorta poliçelerinde, ilgili varlıklar belli şartlar ve kapsam altında teminata bağlanır. Oysa mutabakatlı poliçeler, sigorta altına alınan varlığın tam ziya olması durumunda da teminat sunar.

 

Mutabakatlı Poliçenin Avantajları Nelerdir?

 

Sigorta poliçeleri mutabakatlı olarak imzalandığı takdirde, teminat kapsamı genişletilir ve sigortalıya daha büyük haklar sağlanır. Bu avantajları şöyle sıralamak mümkündür:

  • Nakliyat sigortasında mutabakat, hem nakliyeyi yapan aracı hem de içerisinde taşınan eşyaları korur. Böylece nakliyeci tarafın maddi kayıp yaşaması önlenir.
  • Konut sigortalarında mutabakatlı poliçe, yangın ya da yıkılma gibi durumlarda hem evi hem de eşyaları koruyabilir. Böylece ev ve içerisindeki eşyalar kadar tazminat elde etme şansı doğar.
  • Mutabakata varılan sigortalarda, ürünler & varlıklar zamanla değer kaybetse dahi zarar olduğunda ilk günkü değerinden işlem görür.
  • Tazminat kesintisini önler.
Teklif Al