Muallak

Güncelleme Tarihi : 1/2/2024
Okuma Süresi: 4 dk

Muallak sözlük anlamı olarak sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış demektir. Bilinmeyen durumlar için kullanılan bu sözcük günlük hayatta da karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli durumlar için kullanılan muallak sigortacılık işlemlerinde de en çok adı geçen terimdir. Sigortacılık sektöründe kullanılan bir terim olarak muallak, çözülememiş, sonuca ulaşmamış durumlarda kullanılmaktadır. Bu sektör içerisinde en çok muallak hasar ve tazminat karşılığı ifadeleri ile karşılaşılmaktadır.

 

Muallak Hasar Karşılığı Nedir?

 

Muallak hasar karşılığı, sigorta şirketleri tarafından ödenebilecek ancak henüz ödenmemiş hasarlara karşılık ayrılan teknik bir bütçedir. Sigortalının hasar ihbarında bulunmasıyla birlikte muallak hasar karşılığı devreye girer. Sigorta şirketi hasar ihbarını aldığı zaman herhangi bir incelemede bulunmadan hasar tahmininde bulunarak bir bütçe çıkarır. Tahmin edilen tutar, muallak hasar karşılığı olarak ayrılır. Tutar bilanço dönemleri geldiğinde kârdan düşülmektedir. Böylece sigorta şirketi mevcut kârının daha yüksek görünmesinin önüne geçer. Bunun yanında bilanço hesaplama döneminde bir önceki dönemden devredilen muallak hasar karşılıkları da kâra dahil edilmektedir.

Muallak hasar karşılıkları üç farklı istatistiksel yöntem ile hesaplanmaktadır. Bunlar:

  • Zincir merdiven yöntemi
  • Ayırma yöntemi
  • İhbar başına düşen ayırma yöntemi

 

Muallak Tazminat Karşılığı Nedir?

 

Muallak tazminat karşılığı kayda geçen ve ödenmeyen tutarlar, ödemesi gerçekleşen ama kayda geçmemiş hesaplar için geçerli olan terimdir. Sigorta şirketleri bahsi geçen bu iki durum özelinde tazminat bedeli ayırmak zorundadır. Burada tahmini tazminat tutarı ile gerçek tazminat tutarı arasındaki fark her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ödemesi gerçekleşmiş ve tespit edilmiş muallak tazminatları hesaplanırken; tahmin edilmiş ya da hesaplanmış eksper, bilirkişi, dava, haberleşme giderleri ve danışman da dahil olmak üzere muallak tazminata karar verilirken tüm giderler hesaplanmaktadır. Giderlerin ve tutar hesaplarının yetersiz kalması durumunda belirli esaslar doğrultusunda sigortalıdan ek karşılıklar talep edilebilir. Bu karşılıklar müsteşarlar tarafından belirlenmektedir. Muallak tazminat karşılıkları zincir merdiven metodu veya sigorta şirketi tarafından belirlenen diğer hesaplama yöntemleriyle hesaplanmaktadır.

Teklif Al