Kloz

Güncelleme Tarihi : 12/1/2023
Okuma Süresi: 4 dk

Fransızca kökenli bir sözcük olan kloz , koşul anlamına gelir ve sigorta poliçelerinde özel şartları anlatmak için kullanılır. Sigorta poliçeleri de ikili tarafları bulunan bir sözleşme olduğu için bu belgeler içinde çeşitli şartlar ve kapsamlar yer almaktadır.

Kloz Nedir? 

Yukarıda da kısaca bahsedildiği üzere sigorta poliçelerinde "kloz" ibaresi, belirli bir koşulu veya şartı tanımlayan hükümleri ifade eder. Sigorta poliçeleri, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler ve poliçede yer alan klozlar, genellikle bu hak ve yükümlülükleri belirli durumlar veya koşullar altında nasıl etkileyeceğini açıklar. Daha çok ek teminatlarla ilişkilendirilen klozlar, taraflar isterse karşılıklı mutabık kalmak şartıyla değiştirilebilir ya da kaldırılabilir.

Kloz Çeşitleri

  • Deprem Klozu: Özellikle konut, araç ve sağlık sigortalarında sıkça karşılaşılan bir klozdur. Poliçenin deprem riskini içerip içermediğini belirler.
  • Hasarsızlık İndirimi Klozu: Hasarsızlık indirimi klozu, sigorta poliçesinde hangi durumlarda bu indirimden yararlanılabileceğini açıkça belirtir.
  • Mücbir Hal Klozu: Grev, terör saldırısı, halk hareketleri, darbe ya da farklı bir mücbir hal durumunda poliçenin durumunu anlatan klozdur. Bu gibi durumlarda sigortalının maddi hasarlarının hangi şartlarda karşılanıp karşılanmayacağı belirtilir.
  • Cam Klozu: Kasko poliçelerinde sıklıkla rastlanan bir diğer kloz ise cam klozudur. Aracın kırılan camının hangi şartlarda değiştirilmesi gerektiğini veya hangi durumlarda değiştirilemeyeceğini belirten bu ibare, araç sigortalarının kapsamını belirleyen önemli bir klozdur.
Teklif Al