Jeran

Güncelleme Tarihi : 1/30/2024
Okuma Süresi: 4 dk

Sigortacılık terimleri arasında yer alan jeran ifadesinin anlamını açıklayabilmek için öncelikle reasürans ve koasürans ibarelerini anlamak gerekir. Reasürör ya da reasürans şirketleri, sigorta şirketlerine finansal koruma sağlamak amacıyla hizmet verir. Dolayısıyla bir sigorta şirketi, belli bir riski devraldığında reasürans şirketi de o riskin karşılanması için sigorta şirketi ile birlikte hareket eder..

 

Jeran Nedir?

 

Jeran şirket açıklamasından önce ise koasürans terimine biraz daha yakından bakmak faydalı olacaktır. Bazı durumlarda sigorta şirketlerini, birden çok reasürör destekler. Böylelikle toplam risk paylaştırılmış olur. Koasüransa dahil olan şirketler, çoğunlukla, sözleşmenin gerektirdiği riski tek başına üstlenemeyecek sigorta firmalarıdır. Sedan şirket, sigorta poliçesindeki risklerinin bir bölümünü ya da tamamını reasürans şirketine geçiren sigorta şirketidir. Jeran şirket ise koasürans sözleşmelerine katılan, diğer reasürans şirketleri adına kararlar veren ve sözleşmenin şartlarını ve oranlarını müzakere etmekten sorumlu ana reasürördür. Jeran, sözleşmenin müzakeresinden sorumlu olmasına karşın, her zaman en büyük risk payını alması gerekli değildir. Koasürans sözleşmeleri genellikle sigorta şirketi ile jeran şirket arasında yapılır. Ana reasürörün görevleri arasında diğer reasürans şirketi adına kararlar vermek ve anlaşmanın koşullarını müzakere etmek yer alır.

Teklif Al