Beher

Güncelleme Tarihi : 10/23/2023
Okuma Süresi: 4 dk

"Beher" kavramı, sigortacılıkta en sık kullanılan terimlerden biridir. TDK sözlüğüne göre "her bir" anlamına gelen "beher" sözcüğü sigorta sektöründe poliçelerdeki belirsizliği önlemek amacıyla kullanılır. Farklı pek çok sigorta türünde kullanılan beher kavramı, doğru tanımlamalar yapılabilmesini, muğlak ifadelerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Poliçe ve sigorta detaylarında sıklıkla rastlanan beher, evrakta oluşabilecek çeşitli karışıklıkları önleyebilmesi açısından aynı zamanda hukuki bir ifadedir.

Sigortacılıkta Beher Ne Demek?

Sigortada beher kelimesi sigortalının tazminatlarını hangi hal ve şartlarda kazanabileceği, ödemelerin hangi oranda yapılabileceği konularında "beher" ifadesini sıklıkla görmek mümkündür. Bu sayede sigortalının haklarının da net bir şekilde korunması kolaylaşır. Kasko, tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası gibi farklı pek çok sigorta poliçesinde beher kavramı kullanılır. Örnek vermek gerekirse; bir poliçede “Bu ödeme, beher hadisede 10 gün için, yıllık 3 hadiseye kadar geçerlidir.” ifadesi yer alıyorsa sigortalı kişi, ilgili ödemeyi her bir olayda 10 gün için olacak şekilde 3 defa alabilir.

Teklif Al